Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Ósma poprawka
The 8th
Odwaga
Courage
Jestem Greta
I Am Greta
7-My Sierpnia + Ostatnie pokolenie
7th of August + The Last Generation