Ten deszcz nigdy nie ustanie
This Rain Will Never Stop
Ciało nie kłamie
Body of Truth
Drogie dzieci przyszłości
Dear Future Children
Salwador. Piekło kobiet
Fly So Far
Tysiące małych ran
A Thousand Cuts
Biały szum
White Noise
Elegia dla świata
The Magnitude of All Things
Nowa korporacja
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Seks, rewolucja i islam
Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam
Ósma poprawka
The 8th
Nasze białe muzeum
White Cube
Wilki u bram
Wolves at the Borders
Sabaya
Sabaya
Odwaga
Courage
Z dzikiego morza
From the Wild Sea
Jest fucha!
The Gig Is Up
Skąd przybywamy
Who We Were
Jestem Greta
I Am Greta
7-My Sierpnia + Ostatnie pokolenie
7th of August + The Last Generation