Ciało nie kłamie
Body of Truth
Anny
Anny
Salwador. Piekło kobiet
Fly So Far
Wszystko, kim jestem
All That I Am
Po drugiej stronie rzeki. Bojowniczki Rojavy
The Other Side of the River
Niewidzialne matki
Unseen
Seks, rewolucja i islam
Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam
Ósma poprawka
The 8th
Sabaya
Sabaya
Chwała królowej
Glory to the Queen
La Chana
La Chana