Ósma poprawka
The 8th
Wilki u bram
Wolves at the Borders
Odwaga
Courage
Jest fucha!
The Gig Is Up
Skąd przybywamy
Who We Were
Jestem Greta
I Am Greta
7-My Sierpnia + Ostatnie pokolenie
7th of August + The Last Generation