Wróżbita z Sycylii
Divinations
Niech żyje miłość
Long Live Love
Pieśni opresji
Songs of Repression
Nowa szychta
A New Shift
Anny
Anny
Omar. Jak nie być innym
Omar. How Not To Be Different
Wszystko, kim jestem
All That I Am
Album rodzinny
Rewind
Jacinta
Jacinta
Jeszcze nie dziś
Things We Dare Not Do
Już tu nie wrócę
Never Coming Back
Nie wszystko będzie dobrze
Everything Will Not Be Fine
Coś pięknego po nas pozostanie
Beautiful Something Left Behind
Na drodze ku świadomości
AWARE - Glimpses of Consciousness
7 Years według Lukasa Grahama
7 Years of Lukas Graham
Zostało nam słońce
Nothing but the Sun
Niewidzialne matki
Unseen
Polaków Portret Własny
Polish Self-Portrait
Ciężkie skrzydła
Dirty Feathers
Książę snów
Prince of Dreams
Nasienie kłamstwa Część 1 Obietnica
Seeds of Deceit Part 1 A promise
Tancerz
Show Dancer
Genderacja
Genderation
Gangi Zinderu
Zinder
Gabi od 8 do 13
GABI, Between Ages 8-13
Kryptonim: Nagasaki
CODE NAME: Nagasaki
Mój brat
He's My Brother
Wyprawa na trzeci biegun - dwubiegunowy musical ze słoniami
The Hero's Journey to the Third Pole - a Bipolar Musical Documentary with Elephants
Tiny Tim. Król jednego dnia
Tiny Tim: King for a Day
Furia
Fury
Bukolika
Bucolic
Klasa Pana Bachmanna
Mr Bachmann And His Class
Uzależnieni od ekranu
Screened Out
Najpiękniejszy chłopiec na świecie
The Most Beautiful Boy in the World
Pomyłki miłości
The Blunder Of Love
Tęczowa rodzina
All Together
Złość + Yaren i słońce
Angry + Yaren and the Sun
Halo Babciu + Seal Story + Pozdrawiam
Hello Grandma + Seal Story + Bless You
Trio + Tiki Felixa
Trio + TICTOC
Katka
Katka
Najpiękniejszy chłopiec na świecie (z audiodeskrypcją)
The Most Beautiful Boy in the World (with audio description)
Nasienie kłamstwa Część 2 Potomstwo
Seeds of Deceit Part 2 Offspring
Nasienie kłamstwa Część 3 Płynna miłość
Seeds of Deceit Part 3 Liquid love
Kuracja Yaloma
Yalom's Cure