Wróżbita z Sycylii
Divinations
Niech żyje miłość
Long Live Love
Faith i Branko
Faith and Branko
Pieśni opresji
Songs of Repression
Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Anny
Anny
Omar. Jak nie być innym
Omar. How Not To Be Different
Wszystko, kim jestem
All That I Am
Album rodzinny
Rewind
Jacinta
Jacinta
Jeszcze nie dziś
Things We Dare Not Do
Kosmos garażu
Garage People
Już tu nie wrócę
Never Coming Back
Nie wszystko będzie dobrze
Everything Will Not Be Fine
Coś pięknego po nas pozostanie
Beautiful Something Left Behind
Niewidzialne matki
Unseen
Polaków Portret Własny
Polish Self-Portrait
W drodze do Samarkandy
Pozzis, Samarkand
Ciężkie skrzydła
Dirty Feathers
Książę snów
Prince of Dreams
Nasienie kłamstwa Część 1 Obietnica
Seeds of Deceit Part 1 A promise
Tancerz
Show Dancer
Genderacja
Genderation
Gabi od 8 do 13
GABI, Between Ages 8-13
Kryptonim: Nagasaki
CODE NAME: Nagasaki
Cząstki Wenecji
Molecules
Mój brat
He's My Brother
Wyprawa na trzeci biegun - dwubiegunowy musical ze słoniami
The Hero's Journey to the Third Pole - a Bipolar Musical Documentary with Elephants
Chwała królowej
Glory to the Queen
Bukolika
Bucolic
Klasa Pana Bachmanna
Mr Bachmann And His Class
Śledztwo w domu spokojnej starości
The Mole Agent
Uzależnieni od ekranu
Screened Out
Najpiękniejszy chłopiec na świecie
The Most Beautiful Boy in the World
Pomyłki miłości
The Blunder Of Love
Tęczowa rodzina
All Together
Złość + Yaren i słońce
Angry + Yaren and the Sun
Halo Babciu + Seal Story + Pozdrawiam
Hello Grandma + Seal Story + Bless You
Trio + Tiki Felixa
Trio + TICTOC
Katka
Katka
Śledztwo w domu spokojnej starości (z audiodeskrypcją)
The Mole Agent (with audiodescription)
Najpiękniejszy chłopiec na świecie (z audiodeskrypcją)
The Most Beautiful Boy in the World (with audio description)
Nasienie kłamstwa Część 2 Potomstwo
Seeds of Deceit Part 2 Offspring
Nasienie kłamstwa Część 3 Płynna miłość
Seeds of Deceit Part 3 Liquid love
Nie zapomnij mnie
Forget me not
Kuracja Yaloma
Yalom's Cure
Uciekinier z Nowego Jorku
Song From The Forest