Ten deszcz nigdy nie ustanie
This Rain Will Never Stop
Nowa Ewangelia
The New Gospel
Podróż do zielonej utopii
Journey to Utopia
Bałkański groove
Here We Move Here We Groove
Bezgłos
Silent Voice
Notturno
Notturno
Bruce Lee. Bądź jak woda
Be Water
Czarny Jezus
A Black Jesus
Fuocoammare. Ogień na morzu
Fire at Sea
Ostatnie schronienie
The Last Shelter